peacock chair

peacock chair
         for Nomindari
Номиндарьт зориупсан шүүпэг энэ бол

N

just to hear
you had such
a picture,
this one,
we had taken
for us that day,
would have been
enough to
know tears
even if uncried
caught at the
bridge of
the nose.

seeing it
i yet
lost it,
lost it in
tears that
filled the eye
at your face,
you sat in
that swing
chair
with peacock
pair, one
perched each
side of you,
neither heeding
the camera, haughty
as the bow of an
ancient ship through
satin waves,
and a parrot
proud of green
breast above you,
the keeper having
coaxed them into
this fragile order for
your delight that tugged
at your smile, the
birds that were your
glittering advisors
that noon, the little
zoo in that sea-side
town, your mother
who was queen over
all birds with gleam
under feather their
flustered look
belies, who would
have slain the lion
for you, yet
could not
raise a voice
against the dark
that was to come
for her.

you see,
such pictures,
my child,
deceive,
the past
they show
only
ever
comes clear
in the light
of tears
.

july 2018

Translation into Mongolian is as follows:

тосогтой сандал
Номиндарьт зориупсан шүүпэг энэ бол

энэ зургийг
яг тэр өдөр
авхуулсан эургийг
чамд байсан гэж
ганц сонсон бол
самсаа минь
шархирах байсан.

энэ зургийг үзэхлээр
би тэрийг шууд алдсан,
нүдээ бөглөөд нулмисд
тэрийг алдсан,
чиний царай үзэхэд.
чи тэр дүүжигнэдэг
сандал дээр суугаад,
нэг хос тогос
нэг нэгээр чиний
хоёр талд хонуурт суугаад
зургийн аппаратыг тоохгуй
цээж нь торгон давалгаа
шууд дайрах яваа дээр үэийн
хөлөг онгоцны хошуур шиг
адилхан онгороод,
бас ногоон цээжээрээ
бахархаад нэг тоть,
инээмсэглэлийг чинь
чимхэх нэг баясалийн төлөө
эзэн нь шувуу бүр ятгаж
нэг хэврэг зааварт
оруупж дөнгөв,
эдгээр шүвуу тэр өдөр
чиний гялбалздаг сайд болоод,
далайн эрэгт хотын
жижиг амьтны хүрээлэнд,
чиний ээж бол
өдийнхөө дорхи тал гялалздаг байдлыг
огт харуулдагуй сандарсан царайтай шувуудад
хатан хаан болоод, чиниы төлөө
арспаныг алахсан ч боловч
ээж чин түүнийг авахаар
ирсэн нөгөө харанхуйн
эсрэг ямарч дууг гаргаж
чадахгуй болсон.

миний охин, чи мэдэх үү?
энэ янз зураг
хүмүүсийг хуурдаг,
энэ янз зургийн харуулсан
өнгөрсөн юм
ганц нулмисаар харвал,
тод харагдана.

Copyright © 2018 Peter Le Baige. All Rights Reserved

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: